ÁSZF

Általános szerződési feltételek, bevezető

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Perfect Play Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4., adószám: 23957037-2-13), mint szolgáltató “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.perfectplay.hu használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Perfect Play Kft.

A szolgáltató székhelye: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info kukac perfectplay pont hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-157157

Adószáma: 23957037-2-13

Telefonszáma: +36-30-779-17-97

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-83820/2015.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az itt olvasható ÁSZF tartalmazza a jelenleg hatályos Általános Szerződési Feltételeinket. Jelen ÁSZF jövőbeni módosításait ezen a linken tesszük közzé a www.perfectplay.hu weboldalra vonatkozóan.

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Perfect Play Kft-nek a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 200.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettő százezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. – (C) 2012. (Perfect Play Kft. oldaltulajdonos). Bővebb információ a Jogi záradékunkban olvasható.

A Perfect Play Kft. a www.perfectplay.hu weboldalon az év legalább 350 napjára vállal rendelkezésre állást.

Adatkezelési szabályok

Adatvédelmi nyilatkozatunk itt érhető el. Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-63446/2013

Panaszkezelés

A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, illetve értékesítés helyével. A Szolgáltató tevékenységéből kifolyólag a panaszok közlését postai úton levélben, vagy elektronikus levélben fogadja.

  • postai úton a: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4. címen
  • elektronikus levélben az: info kukac perfectplay pont hu címen.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Bíróság illetékességét.

Budapest, 2014. június 13.